Lindeberg fotball inviterer til årsmøte 2022 tirsdag 22. mars kl. 18. Alle medlemmer i klubben er velkommen. Årsmøtet er på klubbhuset

Vi er alltid interessert i flere som kan være med å bidra i klubben.
Har du lyst til å sitte i styret eller har tips om personer som vil ha en oppgave i klubben, vennligst ta kontakt med leder i valgkomiteen Aage Aagesen (E-post: aage.aagesen@gmail.com; Tlf: 467 48 549)

Har du en sak du ønsker at årsmøtet behandler, gi beskjed innen 85. mars.

På årsmøtet skal følgende saker behandles:

Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigete
2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
4. Behandle klubbens årsberetning
5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand
6. Behandle forslag og innkommende saker
7. Fastsette medlemskontingent
Forslag: 200 kroner for 2023. Kontingenten for 2022 er allerede satt til 200 kroner. Treningskontingenten er differensiert og kommer i tillegg. Denne fastsettes av styret.
8. Vedta klubbens budsjett
9. Behandle klubbens organisasjonsplan
10. Valg