Årsmøte Lindeberg fotball 27. mars 2019

Lindeberg fotball inviterer til årsmøte 2019 på klubbhuset ved Jerikobanen onsdag 27. mars kl. 18. Alle medlemmer i klubben er velkommen.

Etter årsmøtet er det møte for lagledere og trenere med fordeling av treningstider ute.

Vi er alltid interessert i flere som kan være med å bidra i klubben. Har du lyst til å sitte i styret eller ha en annen oppgave i klubben, vennligst ta kontakt.

Har du en sak du ønsker at årsmøtet behandler, gi beskjed innen onsdag 20. mars. 

På årsmøtet skal følgende saker behandles:

 

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigete

2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen

4. Behandle klubbens årsberetning

5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand

6. Behandle forslag og innkommende saker

7. Fastsette medlemskontingent

Forslag: 200 kroner for 2020. Kontingenten for 2019 er allerede satt til 200 kroner. Treningskontingenten er differensiert og kommer i tillegg. Denne fastsettes av styret.

8. Vedta klubbens budsjett

9. Behandle klubbens organisasjonsplan

10. Valg

  1. Leder og nestleder
  2. 8 styremedlemmer
  3. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  4. To revisorer.
  5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  6. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Hvordan å finne frem?

Støtt oss!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift