Årsmøte i Lindeberg fotball 21. mars

Lindeberg fotball inviterer til årsmøte på klubbhuset onsdag 21. mars kl. 18. Alle medlemmer i klubben er velkommen.

På årsmøtet skal følgende saker behandles:

1. Godkjenne de stemmeberettigete

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen

4. Behandle lagets årsberetning

5. Behandle lagets regnskap i revidert stand

6. Behandle forslag og saker

7. Fastsette medlemskontingent

8. Vedta lagets budsjett

9. Behandle lagets organisasjonsplan

10. Valg

Vi er alltid interessert i flere som kan være med å bidra i klubben. Har du lyst til å sitte i styret eller han en annen oppgave i klubben, vennligst ta kontakt.

Hvordan å finne frem?

Støtt oss!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift