Lindeberg SK

Årsmøte

Årsmøte

Årsmøte 2014 i Lindeberg Sportsklubb fotball
http://idrett.speaker.no/images/blank.gif
Klubbhuset tirsdag 26. mai 2015 kl. 18.00

Foreløpig dagsorden:
1) Godkjenne de stemmeberettigede.
2) Godkjenne innkallingen og sakslisten.
3) Velge dirigent, referent og 2 personer til å underskrive årsmøteprotokollen.
4) Behandle årsmelding og årsmeldinger for lagene for 2014.
5) Behandle regnskapet for 2014.
6) Behandle innkomne forslag.
7) Fastsette medlemskontingent for 2015.
8) Vedta budsjett for 2015.
9) Valg av:
a) Leder, nestleder, 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer.
b) Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet
c) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.
d) 2 personer til å revidere regnskapet for 2014.

Stemmeberettiget og valgbar er ethvert medlem av klubben som har fylt 15 år og har vært medlem i minst 1 måned.

Fullstendig dagsorden/saksliste vil være tilgjengelig, ved henvendelse til klubben, fra 22 mai.

Med vennlig hilsen
Lindeberg Sportsklubb Fotball
e-post: lindebergskfotball@gmail.com
 


Lindeberg Sportsklubb

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift